Ετήσιος χορός του συλλόγου στο κέντρο "ΕΝΑΣΤΡΟ"

2018-01-05 15:52

Για όποιον ενδιαφέρεται μπορεί να προμηθευτεί προσκλήσεις από τη γραμματεία, από τις 9/1.