Ενημέρωση τμημάτων υποδομής για το Σαββατοκύριακο 17-18/6

2017-06-16 18:49

Το Σαββατοκύριακο 17-18/6 τα τμήματα υποδομής

δεν θα έχουν καμία αθλητική δραστηριότητα