Κάλεσμα του τμήματος Βe-be από τον Ο.Φ. Χολαργού στην εθελοντική δράση "LET'S DO IT GREECE"

2015-04-23 23:19

ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ όλα τα παιδιά του τμήματος Βe-be (Aστεράκια), από τους προπονητές τους, καθώς και όλοι όσοι μπορούν από τα υπόλοιπα τμήματα υποδομής, από τη Διοίκηση του Ο.Φ. Χολαργού, να συμμετάσχουν στην εθελοντική δράση "Let's do it Greece" την Κυριακη 26 Απριλίου και ώρα 10.30, στο Ηρώο απέναντι από το Δημαρχείο Χολαργού-Παπάγου (Περικλέους 55, Χολαργός) με την αθλητική εμφάνιση (στολή ή φόρμα) του Ο.Φ. Χολαργού. Η παρουσία σας θεωρείται πολύ σημαντική στην προσπάθειά μας να περάσουμε σε όλους το μήνυμα της βελτίωσης και προστασίας του φυσικού και αστικού μας περιβάλλοντος, μέσω του εθελοντισμού.