Ενημέρωση τμημάτων υποδομής για τις αιματολογικές εξετάσεις

2016-10-26 14:50

Οι αιματολογικές εξετάσεις που πραγματοποιήθηκαν

στα γραφεία του Ο.Φ. Χολαργού

για τα τμήματα υποδομής

θα παραδίδονται από την γραμματεία

στους ενδιαφερόμενους από 26/10 στις 18.30.